Jak możesz nam pomóc?

Pomoc w realizacji naszych zadań

Osobiste zaangażowanie w codzienną pracę i realizowane projekty.

Pomoc rzeczowa lub finansowa

Dzięki darowiznom przekazywanym na rzecz Stowarzyszenia niesiemy pomoc potrzebującym.

Wsparcie organizacyjne

Szukamy ludzi otwartych na pomaganie osobom chorym, niepełnosprawnym oraz wykluczonym ze środowiska.

Opowiedz innym o naszej działalności

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

Nasze programy wsparcia, pomocy, edukacji ...

Z GŁĘBI SERCA

2014/Gru

  • "Z głębi serca" – jesteśmy blisko człowieka chorego, cierpiącego, samotnego, blisko człowieka w potrzebie.

Od A do Z Rodzinnie

2015/Mar

  • Projekt dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości Mieszkańców poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność.

Miłość NIE UMIERA

2015/Mar

  • Miłość nie umiera- miłość do ludzi, miłość do małej Ojczyzny, miłość do Ojczyzny, miłość do pasji, ulubionych miejsc …

Razem pod chmurką

2014/Gru

  • Podejmowane zadanie realizuje cele: - jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i osobowej osób starszych i niepełnosprawnych

Jesteś otwarty na los innych?

Jesteś gotów pomagać?

WSPIERAJ DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA