Cele programu

Projekt „Od A do Z Rodzinnie” dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości Mieszkańców poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność, a w efekcie przygotowanie i uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym. Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr, wujka itp., ale do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Rodziny Mieszkańców Zespołu Domów. Istotą projektu jest pogłębienie istniejących więzi między Mieszkańcami, Siostrami, pracownikami, terapeutami, bo to jest Dom, a w nim Rodzina; utrzymywanie i pielęgnowanie naturalnych więzi rodzinnych poprzez odwiedziny i wspólne atrakcyjne spędzenie czasu w kręgu najbliższych; wzmocnienie poczucia własnej wartości Mieszkańców, integracja z lokalnym środowiskiem seniorów.

Zaangażowanie Mieszkańców w proces przygotowania i przebiegu Pikniku sprawia, że czują się oni potrzebni, docenieni i dumni ze swoich prezentowanych osiągnięć. Różnorodność form oferowanych uczestnikom Pikniku sprawia, że każdy może aktywnie spędzić czas, włą-czyć się w realizowany program. Tym samym Piknik jest platformą wymiany pomysłów, doświadczeń i prezentacją osiągnięć Mieszkańców.” Forma ta przeznaczona jest do kilkuset odbiorców, co dodatkowo podkreśla nie tylko zasięg, ale przede wszystkim rangę spotkań, ich wpływ na dobre samopoczucie Mieszkańców i Ich Rodzin oraz integrację z lokalnym środowiskiem.

Charakterystyka zadania

Projekt dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości Mieszkańców poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność. Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do taty, mamy, braci, sióstr, wujka itp., ale do Rodziny Mieszkańców, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Rodziny ZDPS.RM. Istotą projektu jest: - pogłębienie istniejących więzi między Mieszkańcami, Siostrami, pracownikami, terapeutami, bo to przecież Dom, a w nim Rodzina - utrzymywanie i pielęgnowanie naturalnych więzi rodzinnych poprzez odwiedziny i wspólne atrakcyjne spędzenie czasu w kręgu najbliższych - wzmocnienie poczucia własnej wartości Mieszkańców ZDPS.RM. - integracja z lokalnym środowiskiem Seniorów.

Zaangażowanie Mieszkańców w proces przygotowania i przebiegu Pikniku sprawia, że czują się oni potrzebni, docenieni i dumni ze swoich prezentowanych osiągnięć. Różnorodność form oferowanych uczestnikom Pikniku sprawia, że każdy może aktywnie spędzić czas, włączyć się w realizowany program. Tym samym Piknik jest platformą wymiany pomysłów, doświadczeń i prezentacją osiągnięć Mieszkańców. Forma ta przeznaczona jest do kilkuset odbiorców, co dodatkowo podkreśla nie tylko zasięg, ale przede wszystkim rangę spotkań i ich wpływ na dobre samopoczucie Mieszkańców i Ich Rodzin oraz integrację z lokalnym środowiskiem.

Przyczyny i skutki

Projekt powstał w odpowiedzi na problem alienacji środowiskowej, braku możliwości częstszego spędzania czasu z rodziną z uwagi na znaczną odległość pomiędzy Mieszkańcem a miejscem zamieszkania najbliższych. Większość Mieszkańców Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu to osoby starsze i niepełnosprawne. Wśród nich są osoby pozbawione kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym z uwagi na brak możliwości psychofizycznych. Mieszkańcy wydają się czasem być marginalizowani, osamotnieni, izolowani od reszty społeczeństwa tylko i wyłącznie dlatego, że są Mieszkańcami takiej placówki.

Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego umożliwi tym osobom umocnienie więzi emocjonalnych z rodziną ale także integrację z rodzinami innych Mieszkańców oraz z pracownikami i ich rodzinami oraz lokalnym środowiskiem. Pozwoli poczuć Im, że nie są zapomniani, pozostawieni samym sobie ale utwierdzą Ich w przekonaniu, że są osoby, którym zależy na Nich i że są wartościowymi członkami społeczeństwa.

Odbiorcy programu

Odbiorcami projektu są głównie Mieszkańcy Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, rodziny tych Mieszkańców, członkowie Klubu Seniora „W kwiecie wieku”, Siostry Zakonne Zgromadzenia, a także pracownicy Zespołu Domów i ich rodziny.

Szacowana liczba odbiorców 900 osób

Prosimy o wsparcie

Podejmowane przez nas działania obejmują zgromadzenie środków finansowych pozwalających współfinansować to przedsięwzięcie od 2015r. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego dzieła poprzez dokonywanie wpłat z przeznaczeniem na powyższy cel - nr konta 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442 (www.dpswielen.pl).

Niech wdzięczność Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Domów Pomocy Społecznej oraz Prezesa i Członków Stowarzyszenia, stanowi dla Państwa – Darczyńców płynące z głębi serca szczere podziękowanie za okazaną wrażliwość i udział w przysporzeniu radości osobom potrzebującym poprzez doskonalenie bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej.

Jesteś gotów nam pomóc?

dobre serce, współczucie można okazać na wiele sposobów

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY WSPOMÓŻ NAS