Cele programu

„Podejmowane zadanie pod hasłem „Razem pod chmurką” łączy się z jak najdłuższym utrzymaniem sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych i niepełnosprawnych, będących Mieszkańcami Zespołu oraz miasta i gminy Wieleń poprzez pobudzenie nowych form aktywności i systematyczne korzystanie w przyjaznych warunkach z rozwijanej bazy rekreacyjno – sportowej: „Siłownia pod chmurką”. To także rozwijanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez integrowanie społeczności i nawiązywanie nowych form współdziałania w ramach realizowanego programu. Zadanie wymaga od uczestników osobistego zaangażowania i aktywności: planowania i organizacji, wykonania plakatów, ogłoszeń, zaproszeń, udziału w zajęciach ergoterapii i udziału w spotkaniach o charakterze sportowo - relaksacyjnym i integracyjnym.

Włączenie środowisk seniorów do różnorodnych działań zapobiega wykluczeniu społecznemu i poczuciu alienacji, zwiększa aktywność i świadomość własnej wartości.

Charakterystyka zadania

Podejmowane zadanie łączy się z realizacją założonych celów: - jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i osobowej osób starszych i niepełnosprawnych, będących Mieszkańcami ZDPS.RM (w tym Samorząd Mieszkańców) oraz miasta i gminy Wieleń poprzez pobudzenie nowych form aktywności i systematyczne korzystanie z rozwijanej bazy rekreacyjno - sportowej „Siłownia pod chmurką” w przyjaznych warunkach. - rozwijanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez integrowanie społeczności i nawiązywanie nowych form współdziałania w ramach programu „Razem pod chmurką”.

Zadanie wymaga od uczestników osobistego zaangażowania i aktywności: - planowanie i organizacja - realizacja zadania - monitorowania i rozliczenie zadania Włączenie środowisk seniorów do ww. opisanych działań zapobiega wykluczeniu społecznemu i poczuciu alienacji, zwiększa aktywność i świadomość własnej wartości.

Przyczyny i skutki

Projekt powstał w odpowiedzi na problem braku miejsc do integracji osób starszych, niepełnosprawnych oraz mieszkańców ZDPS.RM w Wieleniu poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej w warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Przyczynami tego problemu jest powiększająca się grupa mieszkańców miasta i gminy w przedziale wiekowym 50+. Społeczeństwo tak miasta jak i gminy, to głównie osoby w wieku 50+. Mimo, że w mieście i gminie znajduje się kilka "Siłowni pod chmurką", są one usytuowane w miejscach, nie zapewniających odpowiednich warunków i klimatu dla korzystania z nich przez osoby starsze lub niepełnosprawne. Miejsca te "okupowane" są przez młodzież i dzieci, co sprawia, że osoby starsze, niepełnosprawni najczęściej rezygnują z korzystania z nich z powodu nadmiernej ilości chętnych do ćwiczeń, a także z powodu zwykłego wstydu i zażenowania. Zrealizowanie projektu rozwiąże na pewno jeden z głównych problemów, z którym borykają się niepełnosprawni i starsi mieszkańcy miasta i gminy Wieleń, mianowicie braku miejsca, gdzie mogą przebywać i integrować się w warunkach zapewniających spokój i intymność, bez poczucia wstydu i alienacji.

Realizacja projektu „Razem pod chmurką” stworzy podwaliny oferty sportowo-rekreacyjno-integracyjnej dla osób nie mogących skorzystać z dotychczas funkcjonującego zaplecza kulturalno-sportowego. Przyczyni się także w znaczący sposób do integracji mieszkańców ZDPS.RM z mieszkańcami miasta. Projekt po realizacji pozostanie na stałe w krajobrazie miasta.

Odbiorcy programu

Adresatami projektu są Mieszkańcy Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (osoby niepełnosprawne i seniorzy) oraz seniorzy z terenu miasta i gminy Wieleń. Grupa została wybrana ze względu na ważną rolę jaką pełni w Społeczeństwie, oraz ze względu na brak obiektów sportowych zapewniających warunki dostosowane do ich potrzeb. Osoby te nie mają możliwości realizowania aktywności fizycznej. Zaś dla Mieszkańców ZDPS.RM stworzy to szansę na integrację społeczną z osobami spoza domu pomocy.

Prosimy o wsparcie

Podejmowane przez nas działania obejmują zgromadzenie środków finansowych pozwalających współfinansować to przedsięwzięcie od 2015r. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego dzieła poprzez dokonywanie wpłat z przeznaczeniem na powyższy cel - nr konta 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442 (www.dpswielen.pl).

Niech wdzięczność Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Domów Pomocy Społecznej oraz Prezesa i Członków Stowarzyszenia, stanowi dla Państwa – Darczyńców płynące z głębi serca szczere podziękowanie za okazaną wrażliwość i udział w przysporzeniu radości osobom potrzebującym poprzez doskonalenie bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej.

Jesteś gotów nam pomóc?

dobre serce, współczucie można okazać na wiele sposobów

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY WSPOMÓŻ NAS