• Szanujcie,kochajcie i wspomagajcie starszych ludzi ...

    Oni byli kiedyś jak my, my będziemy kiedyś jak Oni ...

  • Przekaż darowiznę

    na pomoc naszym podopiecznym

  • Kształtujemy życie,

    dajemy nadzieję osobom potrzebującym.

Kilka słów o Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest: dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych mieszkających w Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieranie zadań statutowych Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostęp do kultury oraz polepszania warunków socjalno – bytowych. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie różnych form współpracy. Działalność charytatywna. Wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.


Przekaż darowiznę na pomoc naszym podopiecznym!


Nr konta:


76 1240 3709 1111 0010 5529 4822

PROŚBA O WSPARCIE W WALCE Z PANDEMIĄ

Szanowni Państwo!

Wszystkich Przyjaciół, Sympatyków i Wszystkich Państwa, którym nie jest obojętny los osób chorych, starszych, niepełnosprawnych prosimy o wsparcie i pomoc w trudnym w tym okresie funkcjonowania.
W tym szczególnym czasie, każda – nawet najdrobniejsza pomoc – jest na wagę złota.
Dziękujemy za każdy gest!
Z otwartym sercem przyjmiemy darowizny rzeczowe (wyroby medyczne, produkty lecznicze takie jak np. środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawice i kombinezony ochronne).
Z uwagi na potrzebę zachowania bezpieczeństwa sposób dostarczenia darowizn rzeczowych będzie ustalany indywidualnie. 
W przypadku chęci udzielenia wsparcia rzeczowego dla naszego Stowarzyszenia, prosimy o kontakt pod nr tel.: 67 256 21 99, 666-354-137 do godz. 15:00
W związku z możliwością udzielenia naszemu Stowarzyszeniu wsparcia finansowego, udostępniamy Państwu numer konta bankowego. Serdecznie dziękujemy!
Numer rachunku bankowego: 76 1240 3709 1111 0010 5529 4822 ( Bank PEKAO S.A. O/Czarnków)
Wspomniana wyżej sytuacja pochłonęła ogromne ilości naszych środków zważając, że każde zabezpieczenie należy pomnożyć przez tak dużą ilość osób. Prosimy o pochylenie się nad naszymi problemami i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z wyrazami wdzięczności

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego
S. Barbara Borowiak

PROŚBA O WSPARCIE - PRZEKAŻ 1,5 %

„Nie z ilości otrzymanych darów, ale z uczynionego z nich użytku sądzeni kiedyś będziemy”

Św. Zygmunt Feliński

Szanowni Państwo

Nasze stowarzyszenie powstało, aby pomagać wszystkim tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Staramy się widzieć wokół siebie takich właśnie ludzi i skutecznie zapobiegać ich troskom, wspierać materialnie, ale również duchowo i sprawiać, że ich świat staje się przyjazny, że z nadzieją, a czasem nawet radością mogą spoglądać w przyszłość. To wszystko możemy uczynić również dzięki Waszej pomocy, Waszemu udziałowi w pracy na ich rzecz.
Ośmielamy się zatem prosić o Państwa życzliwość i przekazanie kolejny raz 1,5% podatku na rzecz naszych podopiecznych, bowiem - jak już informowaliśmy - uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Dla przypomnienia podajemy nasz numer: Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego KRS: 0000487932

Za wsparcie nas serdecznie dziękujemy i życzymy, aby każdy dzień był dla Państwa dniem radości. Radości i satysfakcji ze świadomości tego, że jak powiedział Ks. Twardowski: „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”

Szczęść Boże

S. Barbara Borowiak
Prezes

„Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy."

Stefan Kardynał Wyszyński

Rok . . .
a od czasu założenia naszego stowarzyszenia wkrótce minie lat sześć. Na naszej drodze spotkaliśmy wiele osób, wiele zdarzeń przeżyliśmy, wiele chwil wspólnie spędzonych. Zgodnie ze statutem staramy się realizować myśli Świętego Zygmunta Felińskiego, ale nie będę wszystkiego wymieniać, ponieważ każdym wydarzeniem, każdą inwestycją dzielimy się z czytelnikami i współpracownikami na bieżąco, udostępniając wszystko na naszej stronie internetowej. Ulubionym miejscem spotkań była dla nas kaplica i siłownia, co też często podkreślaliśmy. Wszyscy wiemy, że budynek kaplicy jest już bardzo stary i wymaga gruntownego remontu. Czas ten właśnie nadszedł dlatego ośmielam się prosić, aby każdy, któremu równie drogie jest to szczególne miejsce, otoczył wszystkie wykonywane tam prace, a także wykonawców, swoją modlitwą. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli wspólnie wielbić Boga w odnowionej kaplicy. Pragnę też dziś podziękować za spotkania, za radosne przeżywanie różnych imprez i uroczystości i życzyć . . Życzyć Wam kochani i sobie również, aby każdy rok, każdy dzień nawet, był wart bardzo wiele i aby nasze serca i czyny były zawsze z potrzebującymi i dla potrzebujących.

Szczęść Boże

S. Barbara Borowiak
Prezes

Realizowane projekty

"Z głębi serca"

Potrzeby w zakresie opieki społecznej ciągle rosną i zadania, które są do wykonania ustawicznie się rozszerzają, stąd też istnieje konieczność podejmowania nowych wyzwań z dobrej woli i serca. Taką szansę stwarza realizowany przez Stowarzyszenie program "Z głębi serca" – jesteśmy blisko człowieka chorego, cierpiącego, samotnego, blisko człowieka w potrzebie. Podana dziś ręka drugiemu człowiekowi – jutro może być pomocna nam samym. Zapraszamy - otwierajcie serca.

Siłownia pod chmurką

Podejmowane zadanie łączy się z realizacją założonych celów: jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i osobowej osób starszych i niepełnosprawnych, będących Mieszkańcami ZDPS.RM (w tym Samorząd Mieszkańców) oraz miasta i gminy Wieleń poprzez pobudzenie nowych form aktywności i systematyczne korzystanie z rozwijanej bazy rekreacyjno-sportowej "Siłownia pod chmurką" w przyjaznych warunkach.

Od A do Z rodzinnie

Projekt dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości Mieszkańców poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność. Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr, wujka itp., ale do Rodziny Mieszkańców, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Rodziny ZDPS.RM.

Miłość nie umiera

Miłość nie umiera- miłość do ludzi, miłość do małej Ojczyzny, miłość do Ojczyzny, miłość do pasji, ulubionych miejsc… Autorytet Jana Pawła II jest żywy, nie umiera i ciągle na nowo pozytywnie wpływa na człowieka w każdym wieku, odwołując się do trwałych wartości pielęgnowanych przez pokolenia, a związanych z narodem, kulturą i patriotyzmem.

Jak możesz nam pomóc?

Pomoc w realizacji naszych zadań

Osobiste zaangażowanie w codzienną pracę i realizowane projekty.

Pomoc rzeczowa lub finansowa

Dzięki darowiznom przekazywanym na rzecz Stowarzyszenia niesiemy pomoc potrzebującym.

Wsparcie organizacyjne

Szukamy ludzi otwartych na pomaganie osobom chorym, niepełnosprawnym oraz wykluczonym ze środowiska.

Opowiedz innym o naszej działalności

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

Członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze

Top
4
PROGRAMY
340
PODOPIECZNYCH
20
WOLONTARIUSZY
120
WSPIERAJĄCYCH

Najnowsze wiadomości z naszego bloga

Kontakt z nami

Zmieniając jedno życie ludzkie, zmieniasz świat.
Chcesz dowiedzieć się więcej o działalności naszego Stowarzyszenia, masz pomysł jak pomóc w naszej działalności? Napisz do nas.